Robbert is de afgelopen 18 jaar actief als leveranciersmanager, contractmanager en teammanager met als specialiteit het verbinden van mensen en bedrijven.

Hij maakt graag gebruik van zijn kennis, ervaring en inzicht om flow te creëren in de samenwerking en dienstverlening.  Ervaringen opgedaan als leveranciersmanager, contractmanager, teammanager, sectormanager en accountmanager komen op veel fronten van pas in het ontwerpen, implementeren en onderhouden van een duurzame samenwerking.

Het logisch en duidelijk beschrijven van afspraken en het hebben van de juiste persoon op de juiste plaats  levert op dat dienstverlening en partnership op een steeds hoger niveau komen. Dit lukt doordat Robbert de volledige keten betrekt bij het implementeren van de verandering.

Het samen met alle betrokkenen creëren van deze duurzame dynamiek en daar het resultaat van zien is wat Robbert voldoening geeft en wat hem motiveert.